Promocja BLACK FRIDAY

 

REGULAMIN PROMOCJI "BLACK FRIDAY"

§ 1 Zasady ogólne

1. Promocja Black Friday (dalej Promocja) jest akcja mającą na celu promocję zakupów w sklepie Ładnie Pachnie

2. Organizatorem Promocji jest Ładnie Pachnie Anna Pakulska, uul. Czorsztyńska 10, 54-035 Wrocław (dalej Organizator).

3. Promocja przeprowadzana jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej Regulamin) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Promocja rozpoczyna się dnia 29 listopada 2019 roku o godzinie 00:00 i kończy się 2 grudnia 2019 roku o godzinie 23:59.

5. Oficjalną stroną internetową Promocji jest http://www.ladniepachnie.pl (dalej Strona Promocji).

6. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu w całości i oświadczeniem o spełnianiu wszystkich warunków uczestnictwa.

7. Akcja nie łączy się z innymi kodami rabatowymi.

8. Do aktywacji Promocji w sklepie internetowym wymagane jest podanie kodu: BLACK15 lub BLACK20

9. W przypadku chęci skorzystania z obu promocji należy złożyć dwa zamówienia w jednym zaznaczyć wybraną opcję dostawy, a w drugim zaznaczyć "odbiór osobisty". W uwagach napisać prośbę o połączenie zamówień.

§2 Warunki Promocji

1. Organizator zobowiązuje się do:

a. Obniżenia o 15% wartości zakupów z kategorii PIELĘGNACJA ( z wyłączeniem asortymentu przecenionego)

b. Obniżenia o 20% wartości zakupów z kategorii PACHNĄCE (z wyłączeniem asortymentu przecenionego)

2. Każdy może skorzystać z Promocji dowolną ilość razy.

3. Ponieważ stany magazynowe nie aktualizują się w czasie rzeczywistym istnieje możliwość, że zakupiony asortyment nie będzie dostępny. Organizator skontaktuje się z Uczestnikiem Promocji w celu uzgodnienia zamówienia.

Na realizację zamówień Organizator zastrzega sobie 5 dni roboczych.

§3 Reklamacje

1. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane mailowo na adres bok@ladniepachnie.pl

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Komisja w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania.

3. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje Uczestników Promocji na podstawie Regulaminu.

4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony informacją e-mail przesłaną na adres email, z którego została zgłoszona reklamacja.

§4 Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Promocji a także dla celów marketingowych Organizatora.

2. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Promocji. Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.

4. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator.

§5 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 29 listopada 2019 roku.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Wszelkie spory między Organizatorem Promocji i jego Uczestnikami będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

4. Materiały reklamowe Promocji mają jedynie charakter informacyjno-promocyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
facebook
Sklep internetowy Shoper.pl