Promocja NOWY ROK 2022

REGULAMIN PROMOCJI "NOWY ROK 2022"

§ 1 Zasady ogólne

1. Promocja NOWY ROK 2022 (dalej Promocja) jest akcja mającą na celu promocję zakupów w sklepie Ładnie Pachnie

2. Organizatorem Promocji jest Ładnie Pachnie Anna Pakulska, ul. Czorsztyńska 10, 54-035 Wrocław (dalej Organizator).

3. Promocja przeprowadzana jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej Regulamin) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Promocja rozpoczyna się dnia 27 grudnia 2022 roku o godzinie 00:00 i kończy się 31 grudnia 2022 roku o godzinie 23:59.

5. Oficjalną stroną internetową Promocji jest http://www.ladniepachnie.pl (dalej Strona Promocji).

6. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu w całości i oświadczeniem o spełnianiu wszystkich warunków uczestnictwa.

7. Akcja nie łączy się z innymi kodami rabatowymi.

8. Do aktywacji Promocji w sklepie internetowym wymagane jest podanie kodu: odpowiedniego na każdy dzień promocji

27.12.2022 r. - NEW10

28.12.2022 r. - NEW15

29.12.2022 r. - NEW20

30.12.2022 r. - NEW30

31.12.2022 r. - NEW30

9. Aby skorzystać z promocji w sklepie stacjonarnym należy wyrazić taką chęć przy kasie lub wypowiedzieć hasło - Nowy Rok

 

§2 Warunki Promocji

1. Organizator zobowiązuje się do:

Obniżenia wartości zakupów z kategorii:

PACHNĄCE  o odpowiedni do każdego dnia procent rabatu:

27.12.2022 r. - 10% (działa także na kategorię PIELĘGNACJA)

28.12.2022 r. - 15% (działa także na kategorię PIELĘGNACJA)

29.12.2022 r. - 20% (działa także na kategorię PIELĘGNACJA)

30.12.2022 r. - 30%

31.12.2022 r. - 30%

2. Każdy może skorzystać z Promocji dowolną ilość razy.

Na realizację zamówień Organizator zastrzega sobie 5 dni roboczych.

§3 Reklamacje

1. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane mailowo na adres bok@ladniepachnie.pl

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Komisja w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania.

3. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje Uczestników Promocji na podstawie Regulaminu.

4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony informacją e-mail przesłaną na adres email, z którego została zgłoszona reklamacja.

§4 Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Promocji a także dla celów marketingowych Organizatora.

2. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Promocji. Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.

4. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator.

§5 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 26 grudnia 2022 roku.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Wszelkie spory między Organizatorem Promocji i jego Uczestnikami będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

4. Materiały reklamowe Promocji mają jedynie charakter informacyjno-promocyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
facebook
Sklep internetowy Shoper.pl